Jan Lubiński

Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Jan Lubiński jest twórcą szczecińskiej szkoły genetyki medycznej o doniosłej pozycji międzynarodowej dzięki wypracowanym w Polsce, we współpracy z naukowcami z innych krajów, osiągnięciom głównie z zakresu diagnostyki i profilaktyki nowotworów dziedzicznych. Założyciel unikalnego w skali międzynarodowej opartego o sieć Onkologicznych Poradni Genetycznych wcałej Polsce, rejestru zespołów dziedzicznej predyspozycji do nowotworów o następujących parametrach:

1) blisko 10 tys. zdiagnozowanych i zarejestrowanych nosicielek mutacji BRCA1, CHEK2, PALB2 – największa liczba na świecie; 2) ponad 30 tys. zarejestrowanych rodzin z innymi zespołami dziedzicznymi predyspozycjami do nowotworów lub silnymi agregacjami nowotworów złośliwych i dostępnym materiałem biologicznym; 3) ponad 600 tys. próbek DNA od chorych z nowotworami lub krewnych; 4) dane rodowodowe od 1258 tys. osób; 5) ponad 80% członków zachodniopomorskiej regionalnej kasy chorych zebranych w trakcie realizacji pierwszego w świecie populacyjnego programu profilaktycznego genetyczno-onkologicznego.

Twórca unikatowego w skali międzynarodowej projektu utworzenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – Ośrodka Onkologii Uniwersyteckiej PUM. Założyciel międzynarodowego czasopisma notowanego na liście filadelfijskiej „Hereditary Cancer in Clinical Practice”.

Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi.

Zdobywca Perły Honorowej Polskiej Gospodarki. Od lat na „Liście 100” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Członek honorowy wielu Polskich Towarzystw Naukowych. Doktor Honoris Causa Uniwersytetów Medycznych w Rydze i w Szczecinie. Autor około 800 publikacji; większość z nich stanowią doniesienia oparte o wyniki badań wykonanych w Polsce i opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej. Autor kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych patentów przyznanych i wdrożonych. Liczba wypromowanych doktorów habilitowanych: 15. Indeks Hirscha: 80, liczba cytowań: 31.849.

Od wielu lat najwyżej cytowany w świecie polski badacz z obszaru biomedycyny i onkologii.​