„Teoria neutralizacji i jej wpływ na zasady oceny podobieństwa znaków towarowych (na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Messi)” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt: „Teoria neutralizacji i jej wpływ na zasady oceny podobieństwa znaków towarowych (na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Messi)”.

Podczas spotkania wykład wygłosiła Pani dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Prawa Własności Intelektualnej. Ponadto Profesor Ewa Skrzydło-Tefelska od wielu lat pracuje w kancelarii prawnej koordynując tam praktykę prawa własności intelektualnej i przemysłowej, reklamy, life sciences i prawa Unii Europejskiej.

Teoria neutralizacji i jej wpływ na zasady oceny podobieństwa znaków towarowych (na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Messi - Ewa Skrzydło-Tefelska

Image
EUIPO Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej

Tagi