Webinarium „Jak skutecznie chronić swoją domenę internetową oraz unikać naruszeń cudzych praw?”

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w webinarium dla przedsiębiorców – „Jak skutecznie chronić swoją domenę internetową oraz unikać naruszeń cudzych praw?”.

Podczas webinarium wystąpią: Pani dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska i Pan dr Ireneusz Matusiak. Wydarzenie będzie składało się z dwóch części: wykładu oraz części poświęconej studium przykładów sporów i konsultacji dotyczących praktycznych aspektów omawianego zagadnienia. Webinarium skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale także do wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest adiunktem w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej i w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką prawną domen internetowych. Od 2006 r. pełni funkcje arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, a od 2018 r. arbitra w Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Dr Ireneusz Matusiak przez 25 lat pracował jako radca prawny. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży IT oraz branży medialnej. W latach 2003-2022 roku pełnił funkcję Prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - XXII Wydziału Własności Intelektualnej.

Webinarium odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) w godz. 10:00-13:00. Wydarzenie będzie transmitowane online za pośrednictwem platformy Cisco Webex Events.

Jak skutecznie chronić swoją domenę internetową oraz unikać naruszeń cudzych praw? - Justyna Ożegalska-Trybalska, Ireneusz Matusiak

 

Image
EUIPO Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej

Tagi