„Własność intelektualna w branży gier wideo” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym pt: Własność intelektualna w branży gier wideo”, które odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. w godz. 12:00 -13.30 w Urzędzie Patentowym RP.

Na spotkaniu wystąpi dr Marcin Balicki, adwokat i zawodowy pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Dr Balicki jest też przewodniczącym Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Spotkanie związane jest z premierą publikacji dr. M. Balickiego pt: „Własność intelektualna w branży gier wideo”.

W trakcie spotkania zostaną poruszone m.in: następujące zagadnienia:

Własność intelektualna w branży gier wideo - Marcin Balicki

Image
EUIPO Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej

Tagi