Artur Frankowski

Projektant, twórca krojów pism i kurator wystaw poświęconych projektowaniu graficznemu. Profesor na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Komunikacji Wizualnej i Typografii. Główne pola zainteresowania to teoria i praktyka projektowania graficznego, w szczególności: typografia, projektowanie wydawnictw i krojów pism. Absolwent studiów podyplomowych „Expert Class Type Design” w Plantin Insitute of Typography w Antwerpii (2015). W 2013 roku obronił pracę habilitacyjną poświęconą związkom liternictwa i typografii w przestrzeni miejskiej z warsztatem współczesnego projektanta.

Prelegent na konferencjach projektowych, m.in.: ATypI w Helsinkach, Brighton i Warszawie, konferencji projektowania BODW (Business of Design Week) w Hongkongu i Międzynarodowej Konferencji Projektowania Książek w Shenzen. W 2004 roku założył wspólnie z Magdaleną Frankowską studio projektowe FONTARTE, działające na pograniczu sztuk wizualnych i projektowania graficznego. Na swoim koncie studio ma realizacje m.in. dla: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, BWA Wrocław, Cricoteki, Muzeum Współczesnego Wrocław, 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Moderna Museet Malmö i Van Abbemuseum.

Autor książek: „Design jako program” (2020), „Typespotting. Warszawa” (2010) oraz „Henryk Berlewi” (wspólnie z Magdaleną Frankowską). Współkurator wystaw poświęconych projektowaniu graficznemu: „Enfant Terrible” w Brukseli (2013) i „CARTEL PL” w Boliwii (2013), „Eye on Poland” w Chinach, Japonii, Korei Płd. i Indiach (2010-2016) oraz Brazylii (2017).

Designer, creator of typefaces and curator of exhibitions devoted to graphic design. Professor at the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he runs the Studio of Visual Communication and Typography. His main fields of interest are the theory and practice of graphic design, in particular: typography, book design and type design. An alumnus of the postgraduate course “Expert Class Type Design” at the Plantin Insitute of Typography in Antwerp (2015). In 2013 he defended his habilitation thesis on the relationship between lettering and typography in urban space and the workshop of the contemporary designer.

Speaker at design conferences, among others: ATypI in Helsinki, Brighton and Warsaw, the BODW (Business of Design Week) design conference in Hong Kong and the International Book Design Conference in Shenzen. In 2004, together with Magdalena Frankowska, he founded FONTARTE design studio, operating on the border of visual arts and graphic design. The studio has completed projects for, among others: Museum of Modern Art in Warsaw, Zachęta – National Gallery of Art, National Museum in Warsaw, Muzeum Sztuki in Łódź, BWA Wrocław, Cricoteka, Contemporary Museum Wrocław, 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Moderna Museet Malmö and Van Abbemuseum.

Author of books: “Design jako program” (2020), “Typespotting. Warszawa” (2010) and “Henryk Berlewi” (together with Magdalena Frankowska). Co-curator of exhibitions devoted to graphic design: “Enfant Terrible” in Brussels (2013) and “CARTEL PL” in Bolivia (2013), “Eye on Poland” in China, Japan, South Korea and India (2010-2016) and Brazil (2017).