Ulrike Till

Dyrektor działu IP and Frontier Technologies w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jest doświadczonym prawnikiem zajmującym się prawami własności intelektualnej i patentami. Posiada duże doświadczenie handlowe, zajmowała się złożonymi międzynarodowymi sporami o naruszenie praw patentowych, kwestiami wyłączności danych (data exclusivity), negocjacjami handlowymi, prawem konkurencji, ugodami i umowami. W swojej obecnej roli Dr Ulrike koncentruje się na szeroko zakrojonych implikacjach polityki IP wynikających z cyfryzacji, przemysłu 4.0 i technologii granicznych.

Posiada kwalifikacje zarówno angielskiego, jak i niemieckiego radcy prawnego, praktykowała w obu jurysdykcjach. Posiada wykształcenie techniczne z tytułem doktora chemii, MBA z zarządzania (MBA Oxford) oraz wieloletnie doświadczenie w praktyce prywatnej i wewnętrznej (in-house).

Dr. Ulrike Till is the director of the IP and Frontier Technologies Division at WIPO.

She is an experienced IP and patent lawyer with significant commercial background and exposure to complex international patent litigation, data exclusivity issues, commercial negotiations, competition law, settlements and agreements. In her current role, Ulrike focus on the wide reaching IP policy implications arising from digitalization, industry 4.0 and frontier technologies.

Ulrike is qualified both as an English solicitor and German Rechtsanwalt and has practiced in both jurisdictions. She has a technical background with a PhD in Chemistry, management training (MBA Oxford) and many years experience in private practice as well as in-house.