Daren Tang

Od 1 października 2020 r. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Przed powołaniem na to stanowisko pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Biurze ds. Własności Intelektualnej Singapuru (IPOS), kierując strategiczną transformacją IPOS w celu wsparcia gospodarki Singapuru opartej na innowacjach. W latach 1997-2012, zanim dołączył do IPOS, Daren Tang zajmował szereg stanowisk w Izbach Prokuratora Generalnego oraz Ministerstwie Handlu i Przemysłu Singapuru. W 2016 roku otrzymał Medal Administracji Publicznej od Kancelarii Premiera Singapuru za niezwykłą sprawność i wyjątkowe kompetencje w służbie swojego kraju.

Daren Tang jest absolwentem National University of Singapore (Bachelor of Law, Honors) oraz Georgetown University Law Center (Master of Laws, Distinction). Ukończył również Advanced Management Program w Harvard Business School. Biegle posługuje się językiem angielskim i chińskim.

Daren Tang, a national of Singapore, began his six-year mandate as Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on October 1, 2020. Prior to his appointment as WIPO Director General, he served as Chief Executive of the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), driving the strategic transformation of IPOS in support of Singapore’s innovation-based economy. Between 1997 and 2012, before joining IPOS, Daren Tang held different legal positions within the Attorney-General’s Chambers and the Ministry of Trade and Industry of Singapore. In 2016, he received the Public Administration Medal from the Prime Minister's Office Singapore for outstanding efficiency and competence in the service of his country.

Daren Tang is a graduate of the National University of Singapore (Bachelor of Law, Honors) and the Georgetown University Law Center (Master of Laws, Distinction). He also attended the Advanced Management Program at Harvard Business School. He is fluent in English and Chinese.