Monika Tomczyńska

Monika Tomczyńska pracuje w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej od 2011 roku. Jest liderką multidyscyplinarnego zespołu w wydziale działań operacyjnych. Ponadto, zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń indywidualnych, wspólnych i certyfikacyjnych znaków towarowych przed ich publikacją oraz wzorów Unii Europejskiej.

Monika Tomczyńska has been working at the European Union Intellectual Property Office since 2011. She is the leader of a multidisciplinary team in the Operations Department. In addition, she handles applications for individual, collective and certification applications for trade marks and for Registered Community Designs.