Kierownictwo UPRP

Prezes - Edyta Demby-Siwek, tel. (22) 579 01 40
Zastępca Prezesa - Patrycja Czubkowska, tel. (22) 579 00 12
Zastępca Prezesa - Piotr Zakrzewski, tel. (22) 579 00 11
Dyrektor Generalny - Marcin Dobruk, tel. (22) 579 02 05

Biogramy członków kierownictwa Urzędu Patentowego RP 

Kierownicy komórek organizacyjnych w Urzędzie Patentowym RP:

Nazwa komórki organizacyjnej Osoba kierująca Symbol Telefon
Gabinet Prezesa Anna Dachowska GP (22) 579 01 29
Departament Badań Patentowych Piotr Czaplicki DP (22) 579 02 48
Departament Znaków Towarowych Małgorzata Szymańska-Rybak DT (22) 579 02 76
Departament Zgłoszeń Aneta Stuleblak DZ (22) 579 02 13
Departament Rejestrów Łukasz Kwaśniewski DR (22) 579 01 23
Departament Orzecznictwa Sylwia Wit vel Wilk DO (22) 579 01 50
Departament Informatyki Justyn Łojko DI (22) 579 01 62
Departament Zbiorów Literatury Patentowej Maria Fuzowska-Wójcik DL (22) 579 03 43
Departament Wydawnictw Iwona Grodnicka-Lech DW (22) 579 01 81
Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności Ryszard Kondratiuk DPI (22) 579 00 55
Biuro Dyrektora Generalnego Marcin Brzozowski BG (22) 579 00 26
Biuro Administracyjno-Gospodarcze Katarzyna Srokosz-Chmielewska BA (22) 579 01 60
Biuro Finansowo-Księgowe Elżbieta Korlak BF (22) 579 00 23
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Maria Sznuk-Olewczyńska CI (22) 579 05 55
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych Marek Borkowski WN (22) 579 00 25
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Bogusław Binkiewicz AW (22) 579 00 16

 

 

 

 

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:35:15
Data publikacji: 2019-12-16 10:35:40
Data ostatniej zmiany: 2020-09-04 11:55:06
Ilość odsłon artykułu: 1202