Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Urzędu Patentowego RP reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1484z 2010 r. Nr 41, poz. 237 oraz z 2016 r. poz. 1450).

Na czele Urzędu stoi Prezes, który kieruje Urzędem przy pomocy zastępców Prezesa.

W skład Urzędu Patentowego RP wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet Prezesa;
 2. Departament Badań Patentowych; 
 3. Departament Znaków Towarowych; 
 4. Departament Zgłoszeń; 
 5. Departament Rejestrów; 
 6. Departament Orzecznictwa; 
 7. Departament Informatyki; 
 8. Departament Zbiorów Literatury Patentowej; 
 9. Departament Wydawnictw; 
 10. Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności; 
 11. Biuro Dyrektora Generalnego; 
 12. Biuro Administracyjno-Gospodarcze; 
 13. Biuro Finansowo-Księgowe;
 14. Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej;
 15. Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 
 16. Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.


Urzędzie zatrudnieni są eksperci uprawnieni do samodzielnego orzekania w rozpatrywanych sprawach o ochronę własności przemysłowej oraz pracownicy służby cywilnej zajmujący się pracami administracyjnymi.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:34:07
Data publikacji: 2019-12-16 10:34:27
Data ostatniej zmiany: 2020-02-10 10:42:34
Ilość odsłon artykułu: 1622