Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Urzędu Patentowego RP reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 248).

Na czele Urzędu stoi Prezes, który kieruje Urzędem przy pomocy zastępców Prezesa.

W skład Urzędu Patentowego RP wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Sekretariat Prezesa;
 2. Departament Zgłoszeń;
 3. Departament Znaków Towarowych;
 4. Departament Biotechnologii i Chemii;
 5. Departament Elektroniki i Mechaniki;
 6. Departament Rejestrów;
 7. Departament Prawny i Orzecznictwa;
 8. Departament Współpracy Międzynarodowej;
 9. Departament Innowacyjności i Komunikacji;
 10. Departament Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej;
 11. Departament Cyfryzacji;
 12. Departament Informatyki;
 13. Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
 14. Biuro Finansowo-Księgowe;
 15. Biuro Dyrektora Generalnego.


Urzędzie zatrudnieni są eksperci uprawnieni do samodzielnego orzekania w rozpatrywanych sprawach o ochronę własności przemysłowej oraz pracownicy służby cywilnej zajmujący się pracami administracyjnymi.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:34:07
Data publikacji: 2019-12-16 10:34:27
Data ostatniej zmiany: 2021-02-25 10:22:56
Ilość odsłon artykułu: 5013