Wzory dokumentów elektronicznych

Wniosek w sprawie wyrażenia lub odwołania zgody na doręczanie korespondencji przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) XML
XSD
XSL
Wniosek o przekazywanie powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych XML
XSD
XSL
Wzór odpowiedzi na postanowienie w sprawie wykazu towarów i usług XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie patentu na wynalazek XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w trybie przyspieszonym XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy w trybie przyspieszonym XML
XSD
XSL
Wzór sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o dokonanie wpisu informacji o udzielonej licencji w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o dokonanie wpisu informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o dokonanie wpisu zmiany Uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy dla wskazanych towarów XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o publikację informacji o zgłoszeniu wynalazku / wzoru użytkowego w terminie wcześniejszym XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o walidację patentu europejskiego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie wyciągu z rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP XML
XSD
XSL
Wzór wniosku w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej XML
XSD
XSL
Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 11:13:41
Data publikacji: 2019-12-16 11:13:59
Data ostatniej zmiany: 2023-03-30 08:44:05
Ilość odsłon artykułu: 6323