Wzory dokumentów elektronicznych

Wzór wniosku o sporządzenie dowodu pierwszeństwa dokonania zgłoszenia: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego  XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o sporządzenie dowodu pierwszeństwa dokonania zgłoszenia znaku towarowego  XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie patentu na wynalazek  XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego  XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy  XML
XSD
XSL
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy  XML
XSD
XSL
Wzór podania o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy  XML
XSD
XSL
Wzór wniosku w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej  XML
XSD
XSL
Wzór w sprawie wniosku o uzupełnienie danych kontaktowych w celu otrzymywania powiadomień o terminie do przedłużenia prawa ochronnego na znaki towarowe XML
XSD
XSL
Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 11:13:41
Data publikacji: 2019-12-16 11:13:59
Data ostatniej zmiany: 2020-02-03 14:32:41
Ilość odsłon artykułu: 1111