Podstawy prawne

Istniejący od 1918 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (więcej w Aktach prawnych).

Zadania i kompetencje Urzędu Patentowego RP określają w sposób szczegółowy:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 59z 2011 r. Nr 129, poz. 737)
     
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 248)
Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:32:14
Data publikacji: 2019-12-16 10:32:31
Data ostatniej zmiany: 2021-02-25 10:20:15
Ilość odsłon artykułu: 2084