Podstawy prawne

Istniejący od 1918 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (więcej w Aktach prawnych).

Zadania i kompetencje Urzędu Patentowego RP określają w sposób szczegółowy:

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:32:14
Data publikacji: 2019-12-16 10:32:31
Data ostatniej zmiany: 2020-07-11 14:03:37
Ilość odsłon artykułu: 407