Dokumenty pokontrolne

W tej strefie Biuletynu Informacji Publicznej UPRP zamieszczane są dokumenty z przeprowadzonych kontroli Urzędu Patentowego RP:

2019

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 19 kwietnia 2019 r. 

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 8 maja 2019 r. 

2018

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 26 kwietnia 2018 r. 

2017

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia19 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 28 kwietnia 2017 r.

2016

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 12 maja 2016 r. 

2015

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 10 kwietnia 2015 r. 

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 27 kwietnia 2015 r. 

2014

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 22 kwietnia 2014 r. 

2013

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 11 kwietnia 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 28 maja 2013 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 17 czerwca 2013 r.

2012

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 25 kwietnia 2012 r.  

2011

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 19 kwietnia 2011 r. 

2010

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 2 kwietnia 2010 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 8 kwietnia 2010 r. 

2009

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 17 kwietnia 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Gospodarki z dnia 16 stycznia 2009 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Gospodarki - 17 lutego 2009 r.

2008

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Odpowiedź Prezesa UPRP na wystąpienie pokontrolne NIK - 22 kwietnia 2008 r.

2007

Protokół kontroli z dnia 26 marca 2007 wykonania budżetu państwa w 2006 roku.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 kwietnia 2007 r.

List z dnia 26 kwietnia 2007 r. Pani Prezes Alicji Adamczak do Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mirosława Sekuły

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Patentowego RP w 2007 r.

2006

Ministerstwo Finansów, Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego - Wyniki oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz funkcjonowania standardów kontroli finansowej i standardów audytu wewnętrznego dokonanej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 23 stycznia do 27 stycznia 2006 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 kwietnia 2006 r. Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli

Protokół z dnia 11 kwietnia 2006 r. Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministarstwa Gospodarki z kontroli problemowej dotyczącej wykonywania kontroli finansowej gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem w 2005 roku zgodnie z obowiązującymi procedurami w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

List z dnia 20 kwietnia 2006 r. Pani Prezes Alicji Adamczak do Pana Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

2005

Protokół kontroli z dnia 20 marca 2005 r. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Podsumowanie wyników Kontroli - Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu w 2005 r.

Dokumenty źródłowe dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Patentowego RP pok. 205, 207; tel. (22) 579 02 05.

 

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 10:40:24
Data publikacji: 2019-12-16 10:40:34
Data ostatniej zmiany: 2020-02-10 10:46:08
Ilość odsłon artykułu: 1052