Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zawarcie umowy ramowej pn. Usługi informacyjno-doradcze w projekcie pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie” (nr postępowania BG-II.211.21.2020)

Postępowanie jest prowadzone na Platformie zakupowej pod adresem https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

Oferty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ 14.01.2021 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 18.01.2021 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 21.01.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 22.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Całość dokumentacji jest dostępna na Platformie zakupowej pod adresem https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i nadbudowa szybu windowego wewnątrz budynku Urzędu Patentowego wraz z wymianą dźwigu osobowego (nr postępowania BG-II.211.20.2020)