Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i nadbudowa szybu windowego wewnątrz budynku Urzędu Patentowego wraz z wymianą dźwigu osobowego (nr postępowania BG-II.211.20.2020)