Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr BG-PZ.211.7.2023 pn. "Remont pionów kanalizacyjnych w sanitariatach starej części budynku Urzędu Patentowego RP wraz z pomieszczeniami przyległymi w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192, prowadzony w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Ogłoszenie

Całość dokumentacji, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna pod adresem: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-uprp/demand/notice/public/97632/details

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia nr BG-PZ.211.6.2023 pn. "Wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą multimedialną i wyżywieniem podczas dwudniowego Międzynarodowego Kongresu Własności Intelektualnej"

Ogłoszenie

Całość dokumentacji, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna pod adresem: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl

https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-uprp/demand/notice/public/97212/details