Ogłoszenia i aktualności

Zaproszenie na prezentację publiczną założeń projektu „PORTOS - Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP" w ramach działania 2.1 PO PC

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu: „PORTOS - Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie: 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Doradca etyczny w Urzędzie Patentowym RP

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej został powołany Doradca etyczny, który przyjmuje informacje o stwierdzeniu lub podejrzeniu wystąpienia korupcji i podejmuje stosowne działania zapobiegające jej wystąpieniu.