Wspólny komunikat oraz wspólna praktyka w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/ o charakterze mało odróżniającym)

Urząd Patentowy RP informuje o wydanych: „Wspólnym komunikacie oraz wspólnej praktyce w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego / o charakterze mało odróżniającym)”.

Wspólny komunikat oraz wspólna praktyka, stanowiąca załącznik do komunikatu, zawierają wytyczne w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wypracowane w ramach projektu „CP5: Relative Grounds Likelihood Of Confusion”, który wchodzi w zakres „Programu Konwergencji” koordynowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Celem tego projektu jest harmonizacja praktyk w kwestii podejścia do wpływu elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub o charakterze mało odróżniającym na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd .

Wspólny komunikat i praktyka są efektem ścisłej współpracy urzędów patentowych krajów członkowskich UE oraz OHIM w ramach „Programu Konwergencji”, którego celem jest harmonizacja praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Europie. Wypracowanie wspólnych praktyk w ramach „Programu Konwergencji” jest procesem, w który Urząd Patentowy RP jest również od samego początku aktywnie zaangażowany.

Przykłady podane w dokumencie wspólnej praktyki odnoszą się wyłącznie do postępowań anglojęzycznych przed anglojęzycznymi urzędami lub sądami.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu i wspólnej praktyki.

Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego / o charakterze mało odróżniającym)

login