Znaki towarowe

 1. Klasyfikacja nicejska
  Wspólne komunikaty dotyczące: praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji i ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, interpretacji zakresu ochrony nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej (wcześniej – wykonania wyroku w sprawie „IP translator”)
 2. Znaki towarowe czarno-białe
  Wspólny komunikat dotyczący zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych
 3. Względne podstawy odmowy - prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
  Wspólny komunikat oraz wspólna praktyka w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/ o charakterze mało odróżniającym)
 4. Rodzaje znaków towarowych
  Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych
 5. Znaki towarowe przestrzenne
  Wspólny komunikat dotyczący oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego
 6. Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany
  Wspólny komunikat dotyczący używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany
 7. Zdolność odróżniająca znaków graficznych o charakterze opisowym
  Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego – znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego
 8. Dowody w postępowaniu odwoławczym
  Wspólny komunikat na temat dowodów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składania, struktury i przedstawiania dowodów oraz postępowania z dowodami poufnymi
 9. Nowe rodzaje znaków: badania wymogów formalnych i podstaw odmowy
  Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie nowych znaków towarowych – badania wymogów formalnych i podstaw odmowy
 10. Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
  Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka w zakresie znaków towarowych sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami