Wspólny komunikat dotyczący używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany

Urząd Patentowy RP ma przyjemność poinformować o przyjętym „Wspólnym Komunikacie oraz Wspólnej Praktyce dotyczącej używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany”.

Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach „Programu Konwergencji”. Jest to kolejny już dokument harmonizujący praktykę w zakresie znaków towarowych na poziomie UE.

Wspólna praktyka w zakresie używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany została opracowana w formie Wspólnego Komunikatu w celu zwiększania przejrzystości, pewności i przewidywalności prawa z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla użytkowników. Zadaniem projektu konwergencji jest określenie ogólnych zasad oceny, kiedy używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, zmienia jego charakter odróżniający, a także zapewnienie wskazówek w tym zakresie. W zakres tej wspólnej praktyki wchodzi ocena rodzajów zmian, które mogą wystąpić w oznaczeniu, gdy jest używane w postaci różniącej się od formy zarejestrowanej, a mianowicie w przypadku dodawania, pomijania, modyfikowania elementów lub łączenia tych zmian.

Niniejsza Wspólna Praktyka będzie obowiązywać od dnia 15.01.2021 r. dla postępowań wszczętych po tym dniu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Wspólny komunikat dotyczący używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany