Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie nowych znaków towarowych – badania wymogów formalnych i podstaw odmowy

Urząd Patentowy RP informuje o przyjętym „Wspólnym Komunikacie oraz Wspólnej Praktyce w zakresie nowych znaków towarowychbadania wymogów formalnych i podstaw odmowy”.

Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach „Programu Konwergencji”. Jest to już kolejny dokument harmonizujący praktykę w zakresie znaków towarowych na poziomie UE.

Wspólna Praktyka została opracowana w formie Wspólnego Komunikatu w celu zwiększania przejrzystości, pewności i przewidywalności prawa z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla Zgłaszających . Celem tego dokumentu jest określenie zasad ogólnych dotyczących badania wymogów formalnych i podstaw do odmowy lub unieważnienia nowych rodzajów znaków towarowych, tj. znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych , oraz nowych sposobów ich przedstawienia.

Niniejsza Wspólna Praktyka wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2021 i będzie obowiązywać dla postępowań prowadzonych w dniu wejścia w życia praktyki, jak i zainicjonowanych po tym dniu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Wspólny komunikat dotyczący nowych znaków towarowych - badania wymogów formalnych i podstaw odmowy