Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym wszystkie rozprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych Urzędu Patentowego RP, zaplanowane od dnia 16 marca 2020 r. nie odbędą się do odwołania. O dalszych działaniach w tej sprawie będą Państwo informowani na bieżąco.

Informujemy, iż od dnia 22.06.2020 r. zostaje wznowione rozstrzyganie spraw spornych w trybie jawnym (na rozprawach). Czynności orzecznicze realizowane będą z zachowaniem wszelkich zasad powszechnie obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym, według następujących, wskazanych poniżej zaleceń.

Data rozprawy Sala nr 1 Sala nr 2
02-03-2021 PDF PDF
03-03-2021 PDF PDF
04-03-2021 PDF PDF
05-03-2021 PDF  
09-03-2021 PDF  
10-03-2021 PDF J.K. PDF S.W.  
11-03-2021 PDF  
12-03-2021 PDF A.P. PDF S.W.  

E-Wokandy stanowią skrócony wykaz spraw rozpatrywanych przez Kolegia Orzekające ds. Spornych.

Do obsługi formatu PDF niezbędna jest instalacja programu Adobe Reader.

Zasady postępowania i wytyczne, dotyczące bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla biorących udział w rozprawach przed Kolegium Orzekającym ds. Spornych UP RP

W celu zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące wytyczne i zasady postępowania dla osób (niebędących pracownikami UP RP) przebywających w siedzibie Urzędu, w związku z udziałem w rozprawach przed Kolegium Orzekającym ds. Spornych.

 1. Czas przebywania ww. osób ogranicza się do niezbędnego minimum w zakresie realizacji czynności procesowych, w szczególności poprzez:
 • przybywaniu na rozprawy nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy;
 • ograniczeniu możliwości korzystania z miejsc siedzących w części ogólnodostępnej w holu przed salami rozpraw (zachowanie bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. odległości min. 2 m między osobami);
 • konieczność opuszczenia siedziby UP RP przez osoby, dla których nie można zapewnić na sali rozpraw miejsca przeznaczonego dla publiczności w zakresie spełniającym wymogi bezpiecznego dystansu przestrzennego w obowiązującym reżimie sanitarnym;
 • konieczność niezwłocznego opuszczenia siedziby Urzędu bezpośrednio po zakończeniu rozprawy.
 1. Osoby przebywające w siedzibie Urzędu przybywające na rozprawy zobowiązane są bezwzględnie do:
 • dokonania dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw - płyny do dezynfekcji rąk znajdują się na ścianie przed salami rozpraw;
 • poddania się procesowi pomiaru temperatury;
 • przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 m. pomiędzy sobą;
 • posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;
 • przebywania w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.
 1. Zastrzega się możliwość zobowiązania do niezwłocznego opuszczenia siedziby Urzędu osoby wykazującej objawy chorobowe (m.in. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura).
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 3, właściwe służby Urzędu informują Dyrektora Departamentu Orzecznictwa UP RP i Dyrektora Generalnego UP RP, w celu podjęcia działań uruchamiających procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej w siedzibie Urzędu.