Wysyłanie krótkich pism do Departamentu Prawnego i Orzecznictwa za pomocą faksu

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż faks znajdujący się w sekretariacie Departamentu Orzecznictwa (22 579 04 39) został Państwu, w zakresie spraw procedowanych w trybie spornym, udostępniony wyłącznie do przekazywania krótkich pism informujących o incydentalnych okolicznościach, mających znaczenie w zakresie formalnego procedowania, np. nagłe wnioski o odroczenie rozprawy itp.

Wykorzystywanie ww. faksu do wysyłania obszernych pism procesowych blokuje, niezbędną w nagłych wypadkach, szybką komunikację.

W celu dbałości o Państwa komfort współpracy z Departamentem Orzecznictwa prosimy o przestrzeganie zasad sposobu składania pism procesowych, i w wypadkach innych niż wskazane powyżej, kierowanie takich pism do akt sprawy za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu.