Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa - Aleksandra Jabłońska
tel. (22) 579 00 21


Naczelnik Wydziału Kancelaryjno-Administracyjnego Departamentu Prawnego i Orzecznictwa - Bożena Drożyńska (skargi do sądów administracyjnych, realizacja wniosków o udzielenie informacji publicznej):
tel. (22) 579 06 80

Sekretariat Dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa – specjalista Adam Żemis tel. (22) 579 01 50

UWAGA! Faks służy wyłącznie do przekazywania krótkich pism informujących o incydentalnych okolicznościach, np. nagłym wniosku o odroczenie rozprawy.
faks (22) 579 04 39

Obsługa interesantów

Informacji telefonicznych w sprawach:

 1. rejestracji oraz korespondencji dot. złożonych wniosków w trybie postępowania spornego udziela starszy specjalista Aleksandra Kurek
  tel. (22) 579 06 70
 2. korespondencji złożonej w toku postępowania spornego udziela specjalista Karolina Wojciechowska (sala rozpraw nr 1)
  tel. (22) 579 06 17
 3. korespondencji złożonej w toku postępowania spornego udziela inspektor Krystyna Aptacy (sala rozpraw nr 2)
  tel. (22) 579 02 08
 4. doręczeń decyzji Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego RP udziela referendarz Tomasz Hryniewicz
  tel. (22) 579 04 63
 5. sekretariat Kolegiów Orzekających przy sali rozpraw nr 1 – protokolant podreferendarz Magdalena Głobińska
  tel. (22) 579 02 26; tel. (22) 579 04 68
 6. sekretariat Kolegiów Orzekających przy sali rozpraw nr 2 – protokolant podreferendarz Klaudia Grobelna
  tel. (22) 579 04 65, (22) 579 03 18