Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa - Aleksandra Jabłońska
tel. (22) 579 00 21


Naczelnik Wydziału Kancelaryjno-Administracyjnego Departamentu Prawnego i Orzecznictwa - Bożena Drożyńska (skargi do sądów administracyjnych, realizacja wniosków o udzielenie informacji publicznej):
tel. (22) 579 06 80

Sekretariat Dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa – starszy specjalista Adam Żemis tel. (22) 579 01 50

UWAGA! Faks służy wyłącznie do przekazywania krótkich pism informujących o incydentalnych okolicznościach, np. nagłym wniosku o odroczenie rozprawy.
faks (22) 579 04 39

Obsługa interesantów

Informacji telefonicznych w sprawach:

 1. rejestracji oraz korespondencji dot. złożonych wniosków w trybie postępowania spornego udziela główny specjalista Aleksandra Kurek
  tel. (22) 579 06 70
 2. korespondencji złożonej w toku postępowania spornego udziela starszy specjalista Karolina Wojciechowska (sprawy prowadzone przez Przewodniczącą Kolegium Orzekającego ds. Spornych Joannę Kołodziejczyk i Przewodniczącego Kolegium Orzekającego ds. Spornych Piotra Kalinowskiego)
  tel. (22) 579 06 17
 3. korespondencji złożonej w toku postępowania spornego udziela podreferendarz Magdalena Głobińska (sprawy prowadzone przez Przewodniczącego Kolegium Orzekającego ds. Spornych Artura Pylińskiego)
  tel. (22) 579 04 68
 4. doręczeń decyzji Kolegium Orzekającego Urzędu Patentowego RP udziela specjalista Tomasz Hryniewicz
  tel. (22) 579 04 63
 5. sekretariat Kolegiów Orzekających przy sali rozpraw nr 1 – protokolant podreferendarz Magdalena Głobińska
  tel. (22) 579 04 18; tel. (22) 579 04 68
 6. sekretariat Kolegiów Orzekających przy sali rozpraw nr 2 – protokolant podreferendarz Klaudia Grobelna
  tel. (22) 579 04 65, (22) 579 04 38