Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

  • Wytwarzanie produktu zawierającego chroniony wzór (lub do którego zastosowano dany wzór) bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
  • Wprowadzenie na rynek produktu zawierającego chroniony wzór (lub do którego zastosowano dany wzór) bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.
  • Sprzedaż produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznana za niezgodną z prawem.
  • Reklamowanie produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.

Importowanie/eksportowanie produktu zawierającego chroniony wzór bez zgody jego właściciela będzie uznane za niezgodne z prawem.

UWAGA: Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.