Wspólny komunikat dotyczący kryteriów oceny ujawniania wzorów przemysłowych w internecie

Urząd Patentowy RP ma przyjemność poinformować o przyjętym „Wspólnym Komunikacie oraz Wspólnej Praktyce dotyczącej kryteriów oceny ujawniania wzorów przemysłowych w internecie”.

Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach „Programu Konwergencji”. Jest to już trzeci wspólny dokument harmonizujący praktykę w zakresie wzorów przemysłowych, uzgodniony w celu określenia wspólnych kryteriów oceny ujawniania wzorów przemysłowych w internecie i sformułowania zaleceń w tym zakresie. 

Wspólna Praktyka w zakresie wzorów przemysłowych została opracowana w formie Wspólnego Komunikatu w celu zapewnienia jasnych i kompleksowych wytycznych dotyczących oceny ujawniania wzorów przemysłowych w internecie, a tym samym zwiększenia przejrzystości, pewności i przewidywalności prawa. 

Niniejsza Wspólna Praktyka będzie obowiązywać zarówno dla postępowań niezakończonych w dniu 15 kwietnia 2020 r. oraz dla postępowań wszczętych po 15 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Wspólny komunikat dotyczący kryteriów oceny ujawniania wzorów przemysłowych w internecie