Wyszehradzki Instytut Patentowy wraz z UPRP zapraszają na wydarzenie poświęcone najlepszym praktykom centrów transferu technologii w zakresie patentowania w trybie PCT

Patentowanie jest kluczem do udanego transferu technologii wynalazków. W globalnej gospodarce komercjalizacja wynalazków rzadko koncentruje się na jednym, lokalnym rynku, co sprawia, że międzynarodowe patenty odgrywają kluczową rolę w transferze technologii.

Tagi