Klienci PUEUP mają możliwość prowadzenia własnej Książki Adresowej. Oprócz dodawania, usuwania oraz edycji kontaktów, mogą również oznaczać je jako ulubione. Dane z Książki Adresowej są udostępniane w trakcie wypełniania formularzy.

By przejść do strony książki adresowej należy kliknąć pozycję w menu bocznym Książka adresowa.

Wybór strony Książki adresowej z menu bocznego

 

W celu wyszukania konkretnych kontaktu należy skorzystać z dedykowanych do tego filtrów wyszukiwania znajdujących się nad tabelą.

 

Dodanie kontaktu do książki adresowej

W celu dodania kontaktu do książki adresowej należy kliknąć opcję Dodaj kontakt. Następnie uzupełniamy formularz dodawania nowego kontaktu. Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (pola obowiązkowe), a także na wybór z listy Rodzaju wnioskodawcy (Rysunek).

Formularz dodawania nowego kontaktu. Zaznaczone pole wyboru z listy rodzaju wnioskodawcy

 

By zatwierdzić dodawania kontaktu kliknij opcję Dodaj.

By zrezygnować z dodawana kontaktu kliknij opcję Anuluj.

 

Import kontaktów do książki adresowej

W celu jednorazowego dodania wielu kontaktów do książki adresowej (do 512 pozycji) należy kliknąć opcję „Zaimportuj kontakty”, która umożliwia załadowanie kontaktów z pliku CSV, XLS lub XLSX. Po wybraniu tej opcji pokazuje się okno (Rysunek), skąd można pobrać przykładowy plik.

Do importu można wykorzystać również plik w formacie CSV, XLS lub XLSX wygenerowany w trakcie eksportu danych z książki adresowej.

 

Import kontaktów

 

Po pobraniu pliku należy go uzupełnić o kontakty, które należy zaimportować. Wymagane jest uzupełnienie pól danego kontaktu zgodnie z poniższym opisem:

 

Imię – wymagane w przypadku Rodzaju osoby - „Osoba fizyczna”,  maksymalna liczba znaków: 100;

Nazwisko – wymagane w przypadku Rodzaju osoby – „Osoba fizyczna”, maksymalna liczba znaków: 100;

Nazwa – niewymagane, maksymalna liczba znaków: 500;

Nazwa osoby prawnej – wymagane w przypadku Rodzaju osoby – „Osoba prawna”, maksymalna liczba znaków: 500;

Nazwa spółki cywilnej – wymagane w przypadku Rodzaju osoby – „Osoba prawna”, maksymalna liczba znaków: 1000;

Ulica – niewymagane, maksymalna liczba znaków: 500;

Numer budynku – wymagane, maksymalna liczba znaków: 10;

Numer lokalu – niewymagane, maksymalna liczba znaków: 10;

Miejscowość – wymagane, maksymalna liczba znaków: 150;

Poczta – wymagane, maksymalna liczba znaków: 150;

Kod pocztowy – wymagane, maksymalna liczba znaków: 20, w przypadku wybrania kraju „Polska” walidowany format: XX-XXX;

Kraj – wymagane, dwuliterowy kod kraju;

Numer telefonu – niewymagane, minimalna liczba znaków: 8, maksymalna liczba znaków: 20;

E-mail – niewymagane, maksymalna liczba znaków: 100;

Regon – niewymagane, maksymalna liczba znaków: 25;

KRS – niewymagane, maksymalna liczba znaków: 20;

Ulubiony – niewymagane, wartość Tak lub Nie;

 

W przypadku gdy pola nie spełnią założonych walidacji błędny rekord nie zostanie zaimportowany (zaznaczony na czerwono bez możliwości zaznaczania do importu).

Po uzupełnieniu pliku należy wskazać go do zaimportowania za pomocą przycisku „Wybierz”. Po załadowaniu pliku dostępny będzie przycisk „Zatwierdź”, który prowadzi do podsumowania importu (Rysunek). W raporcie wskazana będzie liczba kontaktów do zaimportowania oraz liczba kontaktów błędnych.

 

Podsumowanie importu kontaktów

 

Aby podejrzeć błędy walidacji, które wystąpiły przy danym kontakcie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na błędny rekord. Zostanie wyświetlone okno z podglądem danych kontaktu oraz informacją o błędzie (Rysunek).

 

Podgląd kontaktu

 

Po kliknięciu opcji „Zaimportuj” wybrane (zaznaczone checkbox’em) kontakty zostaną zaimportowane.

Aby zrezygnować z importu należy kliknąć opcję „Anuluj”.

 

Edytowanie kontaktu z książki adresowej

W celu edycji kontaktu z książki adresowej, w kolumnie ustawień, należy kliknąć ikonę ołówka Ikona edycji  - zostanie wyświetlony formularz edycji danych kontaktu.

By zatwierdzić edytowanie kontaktu kliknij opcję Zapisz.

By zrezygnować z edytowania kontaktu kliknij opcję Anuluj.

 

Usuwanie kontaktu z książki adresowej

W celu usunięcia kontaktu z książki adresowej w kolumnie ustawień, należy kliknąć ikonę kosza Ikona kosza  - zostanie wyświetlone okno z pytaniem o potwierdzenie usuwania kontaktu.

Okno potwierdzania operacji usuwania kontaktu

 

Po kliknięciu opcji Tak kontakt zostanie nieodwracalnie usunięty z książki adresowej.

 

Dodawanie kontaktu do ulubionych

W celu dodania kontaktu do ulubionych należy dla danego rekordu (kontaktu) w tabeli zaznaczyć gwiazdkę. Kontakty, które dodano do ulubionych oznaczone są żółtą gwiazdką.

Oznaczenie kontaktów jako ulubione

 

Podgląd danych kontaktu

By podejrzeć dane kontaktu w książce adresowej, należy kliknąć ikonę Ikona podglądu  lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrany rekord (kontakt) w tabeli.