Słowo Definicja
Walidacja

Uznanie ważności patentu europejskiego w wybranych państwach członkowskich, może wymagać złożenia odpowiednich tłumaczeń lub dodatkowych opłat.