Chroń swoje prawa przed naruszeniami

Po zarejestrowaniu swojego znaku towarowego (lub każdego innego prawa własności intelektualnej) należy upewnić się, że nie jest używany na rynku przez nieuprawnione podmioty.

Monitoruj rynek: czytaj publikacje prasowe, branżowe oraz strony internetowe, sprawdzając, czy inne firmy nie wykorzystują twojego znaku towarowego bez pozwolenia. Na rynku mogą występować nielegalne kopie twoich produktów lub też konkurencja może korzystać ze znaków podobnych do twojego znaku towarowego, choć nieidentycznych z nim.

Organy celne i policyjne egzekwują prawa własności intelektualnej na pierwszej linii – na granicach UE i na rynku wewnętrznym. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania, organy egzekwowania prawa potrzebują aktywnego zaangażowania samych uprawnionych z tytułu prawa własności intelektualnej. Najskuteczniejszą bronią jest współpraca: dzięki informacjom przekazanym przez uprawnionych organy egzekwowania prawa mogą łatwiej identyfikować towary, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej, a następnie podjąć niezbędne działania.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stworzył IP Enforcement Portal, aby umożliwić uprawnionym ochronę swoich produktów przed fałszowaniem poprzez wymianę informacji na temat swoich produktów, praw własności intelektualnej i danych kontaktowych z unijnymi organami egzekwowania prawa.

Ponadto w celu umożliwienia organom celnym podjęcia działań i zatrzymania towarów, co do których istnieje podejrzenie, że stanowią naruszenie praw własności intelektualnej, należy złożyć wniosek celny o podjęcie działania. Można tego dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem IP Enforcement Portal.

Korzystanie z tego narzędzia jest bezpłatne, bezpieczne i dostępne w 23 językach UE.

Tagi