Polska wdrożyła nową funkcjonalność w wyszukiwarce TMview

Z przyjemnością informujemy o nowej funkcjonalności udostępnionej w ramach wyszukiwarki TMView dla znaków towarowych zarejestrowanych w UPRP. Nowa funkcjonalność umożliwia wyszukiwanie graficzne - wystarczy w wyszukiwaniu podać plik z reprezentacją graficzną, aby system wyszukał podobne (pod kątem wizualnym) znaki.

Należy zaznaczyć, że funkcjonalność nie zastępuje badania podobieństwa reprezentacji graficznej pomiędzy znakami, a UPRP nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystanie.

Rozszerzenie wyszukiwania wizualnego TMview obejmuje obecnie znaki towarowe zarejestrowane przez 24 urzędy ds. własności intelektualnej: Austrii, Beneluksu, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa oraz EUIPO.

Wdrożona funkcjonalność jest wynikiem prac podjętych w ramach Europejskich Projektów Współpracy (tzw. European Cooperation Projects - ECP1).

Tagi