Sytuacja w Ukrainie a postępowania przed UPRP

Ze względu na prowadzone w Ukrainie działania wojenne, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych noszących znamiona siły wyższej, do których zalicza się wojna, nie stanowi podstawy do zawieszenia z urzędu toczącego się przed Urzędem Patentowym postępowania. Jednakże, Urząd Patentowy zapewnia, że dołoży najwyższej staranności żeby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby zgłaszających, uprawnionych i pełnomocników pochodzących z Ukrainy.

Mając powyższe na uwadze Urząd Patentowy z urzędu, na mocy art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), będzie wyznaczał dłuższe terminy, a w przypadku uchybienia terminu wszelkie wnioski będzie rozpatrywał w sposób uwzględniający nadzwyczajną sytuację panującą w Ukrainie.

W przypadku pytań albo wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej: