Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych za pomocą oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF)

UWAGA: Urząd Patentowy RP z dniem 1 kwietnia 2023 roku wyłączy możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych za pomocą oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF).

Zachęcamy do dokonywania zgłoszeń za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych w koncie Klienta w ramach platformy PUEUP.

Nadal za pomocą oprogramowania eOLF mogą być dokonywane, za pośrednictwem UPRP, jako urzędu przyjmującego zgłoszenia w trybie europejskim (EP) i międzynarodowym (PCT).

Więcej informacji