Cykl webinariów EUIPO i Urzędów Krajowych ds. własności intelektualnej, przybliżających zmiany wynikające z wdrożenia Dyrektywy dot. znaków towarowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

ECP7 TMD Implementation Support with Training - webinar 7 October 2021

Urząd Patentowy RP wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zaprasza na cykl warsztatów organizowanych w ramach projektu ECP7 TMD Implementation Support with Training.

Seminaria prowadzone online będą obejmować tematy związane ze zmianami wynikającymi z transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w każdym kraju.

Webinaria będą transmitowane przez platformę Zoom w każdy czwartek oraz będą prowadzone w języku narodowym, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Każda prezentacja zajmie ok. 20 minut. Przewidziany jest również dodatkowy czas na pytania i odpowiedzi. Pierwsze webinarium już 16 września 2021 r. o godzinie 9.30.

Urząd Patentowy RP również bierze czynny udział w tym projekcie. 7 października między godziną 9.00 a 10.00 Eksperci UPRP przedstawią dwa zagadnienia:

  • Zmiany w procedurze zgłoszenia znaku towarowego w Polsce – Ekspert Magdalena Podbielska
  • Zmiany w procedurze sprzeciwowej wobec znaku towarowego w Polsce: dowód rzeczywistego używania – Ekspert Paulina Uszyńska-Rzewuska.

Eksperci Urzędu omówią wskazane zmiany ze szczególnym uwzględnieniem nowych typów znaków towarowych.

Zapraszamy do uczestnictwa w webinariach wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Pod linkiem rejestracyjnym mogą Państwo wybrać interesujące Państwa kraje. Po kliknięciu na nazwę danego państwa wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące tematów i prelegentów w poszczególnych krajach oraz innych istotnych zagadnień.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ze wskazaniem poszczególnych webinariów uczestnicy otrzymają link umożliwiający dostęp do poszczególnych wydarzeń.

Tagi