Cykl webinariów EUIPO i urzędów krajowych ds. własności intelektualnej, przybliżających zmiany wynikające z wdrożenia Dyrektywy dot. znaków towarowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Cykl webinariów organizowanych w ramach projektu ECP7 TMD Implementation Support with Training

Urząd Patentowy RP wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zaprasza na cykl webinariów organizowanych w ramach projektu ECP7 TMD Implementation Support with Training.

Seminaria prowadzone online obejmują tematy związane ze zmianami wynikającymi z transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w każdym kraju.

Webinaria są transmitowane przez platformę Zoom w każdy czwartek oraz są prowadzone w języku narodowym, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.

Urząd Patentowy RP zaprasza na webinarium, które odbędzie się 3 listopada w godz. 10.00 - 11.00. Podczas webinarium przedstawione zostaną dwa zagadnienia:

  • Co się zmieniło w procedurze badania znaków towarowych? – ekspert UPRP Agnieszka Gaweł
  • Prawo do nazwy firmy jako podstawa sprzeciwu – dr hab. Łukasz Żelechowski

Zapraszamy do uczestnictwa w webinariach wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. Pod linkiem rejestracyjnym mogą Państwo wybrać interesujące Państwa kraje. Po kliknięciu na nazwę danego państwa, wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące tematów i prelegentów w poszczególnych krajach oraz innych istotnych zagadnień.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ze wskazaniem poszczególnych webinariów, uczestnicy otrzymają link umożliwiający dostęp do poszczególnych wydarzeń.

Tagi