Spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt: „Postępowanie o wygaszanie prawa ochronnego na znak towarowy – problemy z praktyki”

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule on-line z Panią mec. Eweliną Pijewską i Panem dr. Michałem Mazurkiem nt: „Postępowanie o wygaszanie prawa ochronnego na znak towarowy  – problemy z praktyki”.

Mec. Ewelina Pijewska jest radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dr Michał Mazurek jest radcą prawnym i znawcą w zakresie prawa własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.

Wykład odbędzie się dnia 25 października 2021 r. (poniedziałek) w godz. 11:00-12:30.