UPRP wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej zapraszają na wydarzenie specjalne podczas Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021

Trwa rejestracja na najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku - IGF 2021, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 6-10 grudnia br. Uczestnicy z całego świata dyskutować będą o światowej o przyszłości Internetu. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. Wezmą w nim udział ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem Szczytu, którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Informacje GOV.PL o sposobach rejestracji na szczyt IGF2021 oraz instruktaż wideo

Już 8 grudnia br. w ramach IGF 2021 Urząd Patentowy RP wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) organizuje wydarzenie specjalne, pt. „Videogames and their Uniting Power - Everything you need to know about enabling environments and new trends” (IGF 2021 WS #124). Warsztaty poświęcone będą globalnym aspektom i najistotniejszym trendom w branży gier komputerowych. Dodatkowym atutem będzie udział w spotkaniu międzynarodowych ekspertów od prawa własności intelektualnej, którzy doradzają branży gier komputerowych i przyczyniają się do jej rozwoju dzięki wsparciu przy zgłaszaniu znaków towarowych czy pomocy przy uzyskaniu patentów.

Instruktaż jak dokonać rejestracji na warsztaty Urzędu Patentowego RP i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniu 8 grudnia br. (PDF)

W jaki sposób ramy regulacyjne i samoregulacyjne mogą pomóc we wspieraniu bardziej konkurencyjnych rynków związanych z Internetem, większej różnorodności modeli biznesowych i większej innowacyjności?

Jak umożliwić sprawiedliwy dostęp do danych, rynków lub infrastruktury w celu wspierania konkurencji i innowacji w Internecie? To tylko niektóre z pytań, jakie postawią sobie podczas wydarzenia zaproszeni goście.

Sesja UPRP-WIPO skupi się na jednym z najbardziej dynamicznych sektorów kreatywnych w środowisku cyfrowym, czyli grach wideo. Branża gier wideo to kluczowy czynnik napędzający innowacje na całym świecie, to również symbol eksportowy polskiej własności intelektualnej i gospodarki. Z tego też powodu podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną różne doświadczenia związane z wykorzystaniem gier wideo jako aktywów niematerialnych tak ważnych dla przyszłego wzrostu tego sektora. Zaproszeni goście omawiać będą także regulacje na gruncie prawa własności intelektualnej, które sprzyjają innowacjom i kreatywności w tym środowisku.

Warto podkreślić, że wydarzenie Urzędu Patentowego RP i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej efektywnie wpisuje się w idee i konkretne założenia programowe Szczytu Cyfrowego ONZ - branża gier wideo wymaga współpracy wielu interesariuszy, między innymi producentów, programistów, twórców platform, ekspertów od własności intelektualnej, inwestorów i decydentów publicznych. Rozwijanie tego rodzaju partnerstwa międzysektorowego jest celem Szczytu oraz wpisuje się w oczekiwania polskiego rządu jako organizatora tegorocznej, światowej konferencji. Warsztaty skoncentrują się w szczególności na wsparciu młodzieży jako kluczowych aktorów ekosystemu gier, którzy aby prosperować w tak szybko zmieniającym się sektorze, muszą posiadać odpowiednią wiedzę.

Wydarzenie UPRP i WIPO odbędzie się 8 grudnia, w godz. 12.00-13.30 (czasu polskiego), w ramach ścieżki tematycznej „(EMERGING AND CROSS-CUTTING) Emerging regulation: market structure, content, data and consumer/users rights regulation”.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, a więc możliwe jest uczestnictwo w nim na żywo w Katowicach, jak i w bezpiecznej formule online. Obowiązuje rejestracja elektroniczna. Szczegóły dostępne są na stronie organizatora.

Orgnizatorzy Szczytu, w tym zwłaszcza Organizacja Narodów Zjednoczonych i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z licznymi partnerami, zachęcają uczestników do dzielenia się opiniami, wrażeniami i komentarzami w mediach społecznościowych. Głównym hashtagiem Szczytu jest: #IGF2021. Dla ścieżki tematycznej, w której odbędzie się wydarzenie UPRP i WIPO, dedykowane są następujące hashtagi: #Regulation #BigData #Emerging #Technology #AI #Platforms #Multistakeholder #DigitalTransformation #DataProtection #Privacy #Multistakeholder #IG4D #SDGs #NetGov

Internet Governance Forum (IGF) to międzynarodowa inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju Internetu. W wydarzeniu biorą udział głowy państw z całego świata i przedstawiciele biznesu, a także działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W szczycie wezmą udział Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z różnych zakątków świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W Szczycie Cyfrowym może wziąć udział każdy. Rejestracja i uczestnictwo są bezpłatne. Więcej informacji: www.gov.pl/web/igf2021

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w IGF2021, a w szczególności w warsztacie Urzędu Patentowego RP. Pokażmy, że dla wielu z nas bliska jest przestrzeń cyfrowa, w której możemy w pełni realizować nasz innowacyjny potencjał przy pomocy chronionej prawami wyłącznymi własności intelektualnej. Także w ten sposób chcemy wpisać się w tegoroczne hasło IGF2021 „Polska centrum światowej dyskusji o przyszłości Internetu”.

Tagi