Urząd Patentowy RP oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne zapraszają na konferencję pt. „Ochrona własności intelektualnej w teleinformatyce”

27 września 2022 r., w godz. 10:00-15:30, w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie

Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła praw własności intelektualnej w elektronicznym środowisku informacyjnym oraz funkcjonowania systemu ochrony dóbr niematerialnych w warunkach postępującej cyfryzacji.

Konferencję rozpocznie wykład Pani Prezes UPRP, Edyty Demby-Siwek pt. „Strategiczne wykorzystanie wartości intelektualnej w teleinformatyce” . Przedstawiciele Urzędu opowiedzą również o „Ochronie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w świecie cyfrowym”.

Całość wydarzenia podsumuje debata ekspercka pt. „Patentowanie w teleinformatyce – stan na dziś i rekomendacje na jutro”. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), uczelni oraz przedsiębiorców z branży IT.

Rejestracja została zamknięta.

Konferencja nie będzie transmitowana on-line. Organizatorzy przewidują nagrywanie wydarzenia w celu umożliwienia odsłuchania konferencji po jej zakończeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Patentowym RP: Katarzyna.Cichocka@uprp.gov.pl

Program konferencji

Prezentacje:

Strategiczne wykorzystanie własności intelektualnej w teleinformatyce - Edyta Demby-Siwek

Znaki towarowe i wzory przemysłowe w świecie cyfrowym - Małgorzata Szymańska-Rybak

Patentowanie programów komputerowych - Mariusz Młynarczyk

Wynalazki realizowane przy użyciu komputera w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym - Igor Dydenko