Warsztaty mediacji i arbitrażu WIPO

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na internetowe warsztaty dotyczące mediacji i arbitrażu organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Licensing Executives Society International (LESI), które odbędą się w dniach 16-18 listopada 2020 r.

Celem wydarzenia jest promocja i bliższe przedstawienie szczegółów dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących własności intelektualnej. Warsztaty będą koncentrować się na prowadzeniu procedur mediacyjnych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania zasad WIPO.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Po warsztatach uczestnicy posiądą lepsze zrozumienie merytorycznych elementów międzynarodowej mediacji i arbitrażu, a także ich korzyści i ograniczeń w zakresie sporów dotyczących własności intelektualnej – w porównaniu z innymi możliwościami rozwiązywania sporów, w szczególności sporów sądowych. Ponadto, przedstawione zostaną praktyczne informacje na temat Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO, Regulaminu WIPO oraz wskazówki dotyczące skutecznego redagowania klauzul ADR. Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich trzech sesjach, otrzymają stosowne zaświadczenie.

Zachęcamy do udziału szczególnie specjalistów zajmujących się arbitrażem i własnością intelektualną, doradców zewnętrznych, rzeczników patentowych i radców prawnych oraz przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z międzynarodowymi procesami mediacji i arbitrażu.

Link do rejestracji

Więcej informacji oraz agenda warsztatów (język angielski)