Webinarium pt. „Innowacje life science - ochrona i zabezpieczenie roszczeń” - 3.12.2020

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w webinarium w dniu 3 grudnia 2020 r., nt.: „Innowacje life science - ochrona i zabezpieczenie roszczeń”.

Webinarium zawiera dwa bloki tematyczne:

  • Zdolność ochronna innowacji life science w świetle prawa polskiego i europejskiego – dr Żaneta Zemła-Pacud, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
  • Zabezpieczenie roszczeń w sporach o patenty farmaceutyczne - dr Tomasz Targosz, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy,

w ich ramach zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze i środki ochrony roślin,
  • wyłączność danych nowych substancji czynnych, leków sierocych i pediatrycznych,
  • szczególne zabezpieczenia w sporach patentowych a rozstrzyganie na posiedzeniu niejawnym,
  • ocena dowodów naruszenia,
  • problem ważności patentu,
  • podmioty nie wykonujące patentów,
  • zaskarżenia i uchylenia zabezpieczenia.

Prezentacje:

Zdolność ochronna innowacji life science w świetle prawa polskiego i europejskiego - dr Żaneta Zemła-Pacud

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach własności intelektualnej - sprawy farmaceutyczne - dr Tomasz Targosz