Słowo Definicja
Zdolność ochronna

Zdolność do tego, by być przedmiotem wyłącznego prawa ochronnego, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Dotyczy ona znaków towarowych oraz wzorów użytkowych, na które udziela się praw ochronnych.