Christian Archambeau

Od 1 października 2018 r. dyrektor wykonawczy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Od momentu objęcia stanowiska zastępcy dyrektora wykonawczego w dniu 1 grudnia 2010 r. należy do ścisłego kierownictwa Urzędu.

Urodzony w Belgii, ukończył studia w zakresie inżynierii lądowej na Université libre de Bruxelles (Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia). Pracował w branży budowlanej na Bliskim Wschodzie jako inżynier budownictwa, następnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie piastował różne stanowiska kierownicze. Zanim dołączył do EUIPO (wcześniej znanego jako OHIM), zajmował szereg stanowisk kierowniczych w Europejskim Urzędzie Patentowym, gdzie był odpowiedzialny za sprawy dotyczące infrastruktury, administracji i zasobów ludzkich.

Christian Archambeau is Executive Director of the EUIPO since October 1, 2018. He has been part of the Office’s top management team since December 1, 2010, when he was appointed as Deputy Executive Director. A native of Belgium, he graduated from the Université libre de Bruxelles as a civil engineer and worked in construction in the Middle East before moving to the European Space Agency in facility management. Prior to joining the EUIPO (formerly known as OHIM), he held a number of senior positions in the European Patent Office in Infrastructure, Administration and Human Resources.