Yi Wang

Od października 2021 roku kierownik Haskiej Sekcji Rozwoju i Promocji w Haskim Rejestrze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jest odpowiedzialna za promowanie nowych członków, zarządzanie programami marketingowymi, tworzenie materiałów informacyjnych i nadzorowanie obsługi klienta systemu haskiego. W latach 2018-2020 zajmowała stanowisko dyrektora WIPO w Chinach, następnie w latach 2020-2021 pełniła funkcję starszego doradcy w biurze Zastępcy Dyrektora Generalnego WIPO. Przed dołączeniem do WIPO przez 18 lat sprawowała różne stanowiska w służbie dyplomatycznej Chin. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wuhan w Chinach, studiowała również na Uniwersytecie Genewskim.

Ms. Wang Yi serves as Head of the Hague Development and Promotion Section at the Hague Registry, World Intellectual Property Organization (WIPO) since October 2021. She is responsible for promoting new membership, managing marketing programs, producing outreach materials, and supervising customer service of the Hague System.

Her previous positions with WIPO include Acting Director of the WIPO Office in China from 2018 to 2020 and Senior Counsellor at the Front Office of the Deputy Director General of WIPO from 2020 to 2021. Before joining WIPO, she had worked in the diplomatic service of China for 18 years.

She graduated from Wuhan University of China with a Master’s Degree and studied at the University of Geneva.