Informacja Urzędu Patentowego RP o petycjach w 2019 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870) Gabinet Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w 2019 r. nie wpłynęła do Urzędu żadna petycja.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2020-02-07 11:35:38
Data publikacji: 2020-02-07 11:36:23
Data ostatniej zmiany: 2020-03-03 09:23:29
Ilość odsłon artykułu: 100