1918-2018 kalendarium historyczne UPRP

1918


13 grudnia

Wydanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o utworzeniu Urzędu Patentowego Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie i ustanowieniu zawodu rzecznika patentowego.

 

1919


4 lutego

Wydanie przez Naczelnika Państwa dekretu o patentach na wynalazki, dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz dekretu o ochronie znaków towarowych.

17 kwietnia

Pierwsze wpisy na listę pełnomocników uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentowym RP.

2 sierpnia

Zmiana nazwy na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie działalności w siedzibie mieszczącej się w Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie, a następnie przy ul. Elektoralnej 2.

10 listopada

Przystąpienie Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego.

 

1924


5 lutego

Uchwalenie przez Sejm ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

11 kwietnia

Pierwsza w Polsce rejestracja znaku towarowego „Ultramaryna” na rzecz firmy Sommer i Nower produkującej barwniki.

24 kwietnia

Udzielenie pierwszego patentu na terenie Polski - dla firmy Maschinenbau-Anstalt Humboldt na wynalazek „Przyrząd do odpylania drobnego węgla”.

26 maja

Wydanie pierwszego numeru „Wiadomości Urzędu Patentowego” będącego oficjalnym periodykiem publikującym ogłoszenia o udzielonych prawach wyłącznych oraz informacje urzędowe w sprawach własności przemysłowej.

12 czerwca

Pierwsza w Polsce rejestracja wzoru użytkowego - na rzecz firmy Spitz&Adler – „Ruletka z obracającym się krążkiem”.

9 lipca

Pierwsza rejestracja krajowego wzoru zdobniczego - na rzecz firmy Energja – „Zegar reklamowy”.

 

1928


22 marca

Wydanie przez Ignacego Mościckiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

10 grudnia

Przystąpienie Polski do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych i oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów z 1891 r.

10 grudnia

Przystąpienie Polski do Aktu haskiego Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

 

1939


kwiecień

Przeniesienie dwóch wydziałów Urzędu Patentowego RP: Zgłoszeń Wzorów oraz Zgłoszeń Znaków Towarowych do nowej siedziby w Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie.

 

1944


wrzesień

Zburzenie budynku Urzędu Patentowego RP przy ul. Elektoralnej 2 podczas Powstania Warszawskiego. Pożar i dewastacja siedziby Urzędu w Al. Niepodległości 188/192.

 

1945


luty

Rozpoczęcie działalności Urzędu Patentowego RP w wyzwolonym spod okupacji Krakowie w lokalu przy ul. Szczepańskiej 2.

październik

Przeniesienie działalności Urzędu do tymczasowej siedziby w Warszawie przy ul. Lwowskiej 15.

 

1946


Odbudowa siedziby Urzędu Patentowego RP w Al. Niepodległości 188/192 w Warszawie.