1918-2018 kalendarium historyczne UPRP

1997


4 marca

Przystąpienie Polski do Protokołu do Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków.

4 marca

Przystąpienie Polski do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych.

4 grudnia

Przystąpienie Polski do Porozumienia strasburskiego dotyczącego Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.

 

1999


29 stycznia

Zaproszenie Polski przez Radę Administracyjną Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) do przystąpienia do Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r.

 

2000


30 czerwca

Uchwalenie przez Sejm ustawy – Prawo własności przemysłowej.

24 października

Konferencja prezesów urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie.

 

2004


styczeń-grudzień

Rok Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce – ogłoszony z okazji 85-lecia Urzędu Patentowego RP.

23 stycznia

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

1 marca

Przystąpienie Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej.

9 marca

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego.

1 maja

Wejście w życie traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do systemu wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych.

7 czerwca

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nadające nowy statut Urzędowi Patentowemu RP

20 września

Spotkanie prezesów urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Cedzynie k. Kielc.

20-24 września

XXIII doroczne seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

17 grudnia

Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w II edycji dorocznych konkursów Urzędu Patentowego RP na najlepszy plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

2005


8 września

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego w postaci elektronicznej.

17 września

I Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie pt. „System patentowy a innowacyjność gospodarki” zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską oraz Europejskim Urzędem Patentowym.

17-19 września

XXIV doroczne seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie k.Kielc zorganizowane we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

7 października

Udzielenie pierwszego dodatkowego prawa ochronnego (SPC) dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, które umożliwia przedłużenie ochrony tych produktów o maksymalnie 5 lat po wygaśnięciu ochrony patentowej.

23-25 listopada

Jubileuszowa X konferencja dla ośrodków informacji patentowejInformacja patentowa dla nauki i przemysłu” w Świdrze k. Warszawy zorganizowana we współpracy z Duńskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych.  

19 grudnia

Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w III edycji dorocznych konkursów Urzędu Patentowego RP na najlepszy plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

2004


styczeń-grudzień

Rok Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce – ogłoszony z okazji 85-lecia Urzędu Patentowego RP.

23 stycznia

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

1 marca

Przystąpienie Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej.

9 marca

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego.

1 maja

Wejście w życie traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do systemu wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych.

7 czerwca

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nadające nowy statut Urzędowi Patentowemu RP

20 września

Spotkanie prezesów urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Cedzynie k. Kielc.

20-24 września

XXIII doroczne seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

17 grudnia

Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w II edycji dorocznych konkursów Urzędu Patentowego RP na najlepszy plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

2005


8 września

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego w postaci elektronicznej.

17 września

I Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie pt. „System patentowy a innowacyjność gospodarki” zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską oraz Europejskim Urzędem Patentowym.

17-19 września

XXIV doroczne seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie k.Kielc zorganizowane we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

7 października

Udzielenie pierwszego dodatkowego prawa ochronnego (SPC) dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, które umożliwia przedłużenie ochrony tych produktów o maksymalnie 5 lat po wygaśnięciu ochrony patentowej.

23-25 listopada

Jubileuszowa X konferencja dla ośrodków informacji patentowejInformacja patentowa dla nauki i przemysłu” w Świdrze k. Warszawy zorganizowana we współpracy z Duńskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych.  

19 grudnia

Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w III edycji dorocznych konkursów Urzędu Patentowego RP na najlepszy plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej.