Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o:

1. wpłacanie opłat od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

na numer rachunku bankowego NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

2. wpłacanie zaliczek na poczet:

a) dopuszczenia dowodu z zeznań świadka;
b) sporządzenia opinii biegłego,

na numer rachunku bankowego NBP 82 1010 1010 0025 8313 9120 0000