Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o:

1. wpłacanie opłat od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

na numer rachunku bankowego NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

2. wpłacanie zaliczek na poczet:

a) dopuszczenia dowodu z zeznań świadka;
b) sporządzenia opinii biegłego;
c) tłumaczenia uwierzytelnionego (przez tłumacza przysięgłego) dokumentów na język obcy,

na numer rachunku bankowego BGK BP I O/W-wa 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216

login