Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie w ramach SME Fund 2022

Aby umożliwić Państwu lepsze zrozumienie procesu wnioskowania o dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia dla MŚP (SME FUND), uzupełniliśmy dla Państwa informacje dotyczące samego procesu uzyskania dofinansowania oraz dodaliśmy wykaz opłat ponoszonych w procedurach uzyskiwania praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym, honorowanych przez EUIPO jako koszty kwalifikowane.

Szczegóły znajdziecie Państwo w informacji "Uzyskaj dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Funduszu UE na rzecz MŚP!".

Tagi