Elisabetta Ferraro

Włoski prawnik z podwójną specjalizacją oraz rzecznik patentowy ds. brytyjskich znaków towarowych. Obecnie pracuje w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na stanowisku eksperta w Departamencie Operacyjnym, gdzie zajmuje się unieważnianiem zarejestrowanych wzorów wspólnotowych w pierwszej instancji. Jest również członkiem Knowledge Circle Designs and Design Legal Reform Group. Przed dołączeniem do EUIPO przez prawie 10 lat pracowała w głównych europejskich kancelariach prawnych z siedzibami w Mediolanie, Londynie i Madrycie.

Elisabetta Ferraro is a dual-qualified Italian Lawyer and UK Trade Mark Attorney. She currently works as Examiner in the Operations Department at the EUIPO, where she deals with first-instance RCD invalidity cases. She is also a member of the Knowledge Circle Designs and Design Legal Reform Group. Before joining the Office, Elisabetta worked for almost 10 years in primary European law firms based in Milan, London and Madrid.