Dawid Cycoń

Prezes zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz firmy ML System S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Specjalności Zarządzanie Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o. Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., która w czerwcu 2018 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego. Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A.

Twórca 11 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych. Od 2019 r. jest Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, a od 2020 r. Członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’ oraz szeregu nagród za rozwój Spółki ML System S. A., w tym m. in.: Spółka Roku z indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards.

CEO, co-founder, and majority shareholder ML System S.A. Dawid Cycoń is a highly accomplished professional with a wealth of experience in the field of business and management. He graduated from the esteemed Faculty of Management at the AGH University of Science and Technology in Krakow, specializing in Production Management. With an impressive career spanning over 12 years, (before creating ML System) he held independent positions as a specialist and manager in marketing and sales departments of renowned companies, such as Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (and s.c.), and Reynaers Polska Sp. z o.o.

As initiator and co-founder of ML System S.A., Dawid Cycoń played a pivotal role in the company's successful debut at the Warsaw Stock Exchange in June 2018. Currently, he holds the position of CEO at ML System S.A., where he is responsible for shaping the product development strategy by leveraging research outcomes and implementing them on an industrial scale. Furthermore, he conceptualized and established the ML System S.A. Photovoltaic Research Center, contributing significantly to the advancements in photovoltaic cells and modules. His remarkable expertise in this domain is reflected in his impressive portfolio, comprising 11 patents, 3 patent applications, and 6 utility models, all protected by law.

Since 2020, Dawid Cycoń has been an esteemed member of the Economic Council of both the Faculty of Management and the Faculty of Electrical Engineering at Rzeszow University of Technology. His remarkable contributions to the industry have earned him prestigious accolades, including the Polish Business Council Award for "Vision and Innovation." Moreover, ML System S.A., under his leadership, has been recognized with numerous awards, including Company of the Year from the sWIG80 index, Stock Market Company of the Year, Presidential Economic Award, and European Leadership Awards.

With his remarkable achievements and leadership prowess, Dawid Cycoń continues to make significant contributions in the field of business, propelling ML System S.A. to new heights of success.