Publiczna prezentacja założeń projektu „PORTOS – Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP”

Przeprowadzenie prezentacji publicznej stanowiło jedno z kryterium formalnych przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowisk zawodowych i społecznych zainteresowanych rozwojem systemowych narzędzi informatycznych służących podnoszeniu standardów komunikacji z użytkownikami systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do zapoznania się z załączoną poniżej treścią prezentacji publicznej przedstawionej na spotkaniu oraz protokołem z prezentacji.

Publiczna prezentacja założeń projektu „PORTOS – Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP”

Protokół z prezentacji publicznej projektu PORTOS

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-10-03 08:08:51
Data publikacji: 2019-10-03 07:08:51
Data ostatniej zmiany: 2020-10-27 13:50:28
Ilość odsłon artykułu: 201