Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. Oznacza to, że pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie z orzeczoną niepełnosprawnością, o ile znajduje się w gronie najlepszych kandydatów po naborze. Powyższa informacja dotyczy naborów do korpusu służby cywilnej oraz naborów na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi. Aby skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, należy dołączyć do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na email rekrutacja@uprp.gov.pl lub nr telefonu 22 57 90 452.

Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy) oraz dostosowujemy materiały używane podczas naboru (np. większa czcionka w materiałach drukowanych). Zwiększamy również czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W treści każdego ogłoszenia o pracę zawarta jest informacja na temat miejsca jej wykonywania. Umożliwia to osobom niepełnosprawnym, zainteresowanym naborem ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o wzięciu udziału w rekrutacji na dane stanowisko.

Pamiętaj, jeśli zamierzasz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, koniecznie dołącz do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Nabory przeprowadzamy najczęściej na 1p. w sali konferencyjnej dostępnej dla osób z problemami z poruszaniem się.

Opis dostępności architektonicznej Urzędu

Opis dojazdu do Urzędu

Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Mateusz Czajka
Data utworzenia: 2021-01-04 11:00:49
Data publikacji: 2021-01-04 11:03:44
Data ostatniej zmiany: 2021-01-04 11:03:44
Ilość odsłon artykułu: 199